Ver-woord beginning with I

verklarende woordenlijst
Klik op een van bovenstaande letters om de lijst te krijgen met termen die beginnen met deze letter.
Interesse

 
Ze zijn kunstenaars in de manier waarop ze hun stof brengen. De lerares geschiedenis die Napoleon tot leven wekt, de leraar wiskunde die de stelling van Pythagoras opnieuw uitvindt, de leraar hout die de nerven in de planken doet spreken, de lerares Nederlands die de vervoegingen van de werkwoorden echt laat werken. Plots houden historische figuren op louter te verwijzen naar een opsomming van feiten en weetjes, plots houden getallen op louter cijfers te zijn die we nu eenmaal moeten kennen, plots houden werkwoorden op alleen maar moeilijke grammatica te zijn, plots houdt hout op enkel maar een middel te zijn om een kast mee te maken. De figuren, de getallen, de woorden, het materiaal, ze houden op alleen maar neutrale objecten te zijn. Ze worden dingen die interesse opwekken, ze worden echt, ze komen tot leven, ze gaan werkelijk een wereld vormen, ze worden een zaak die ertoe doet. Napoleon, het wiskundig bewijs, de werkwoorden, het hout, maar ook de roman, het virus of de rivier, … worden allemaal interessante dingen, dingen waar de leerlingen bij stil staan, waar ze beginnen in op te gaan, dingen die op zichzelf tot leven komen en gaan (aan)spreken. Natuurlijk, de leerlingen beslissen of kiezen niet om geïnteresseerd te zijn. Ze zijn op dat moment geen leerlingen met specifieke individuele behoeften maar worden geraakt door iets buiten hen, iets dat door de leerkracht tot spreken wordt gebracht en hen aanzet om te luisteren, te kijken, te studeren, te oefenen. Op die momenten vergeten de leerlingen even de tijd en zichzelf (en zelfs even wat ze leuk en niet leuk vinden). In de tijdsspanne van een uur zetten ze zichzelf tussen haakjes. Ze lijken een geschiedkundig, wiskundig of een taalkundig ik te worden. Ze worden meegenomen door de wereld (het bewijs, het hout, het virus) die hen wordt meegedeeld, die hen van buiten uit begint aan te trekken en hen uit hun eigen leefwereld haalt. De wereld wekt interesse en wordt daarmee ook een inter-esse (van het Latijn: tussen-zijn), iets dat tussen ons is, iets dat (mee-)gedeeld wordt.