Ver-woord beginning with L

verklarende woordenlijst
Klik op een van bovenstaande letters om de lijst te krijgen met termen die beginnen met deze letter.
Leerstof

 Ze kent de eindtermen en de leerplannen van het vak geschiedenis. Ze weet welke kennis, vaardigheden en attitudes ze in haar lessen als doelstellingen voor ogen moet houden. Maar ze heeft ook oog voor de leerstof. Voor haar is leerstof nooit wereldvreemd. Het kan gaan om een gedetailleerde tijdsbalk, een stamboom, een verdrag of krantenartikel. En die stof of dat materiaal is altijd op de één of andere manier verankerd in de samenleving. Wat er tijdens de les gebeurt, is dat er tijd vrij gemaakt wordt om zich op die leerstof of dat materiaal te richten en om er zich op toe te leggen. Het materiaal wordt uit de gewone context gehaald: uit productie. Het wordt leer-stof en het komt op zichzelf te staan. Wat dat betreft, is voor haar de les geschiedenis niet anders dan een tekenatelier waar leerlingen zich verzamelen rond een model. Het model is niet wereldvreemd, maar het is uit de context gehaald. Het staat naakt op zichzelf en precies daarom kan het de interesse van leerlingen opwekken. Dit is waar het volgens haar in een les om gaat: jonge mensen de kans geven leerling te zijn, zich door oefening, studie en denken in te laten met leerstof en zich op die manier voor te bereiden op de wereld. Ze weet dat wanneer de leerstof zou verdwijnen of ze geen aandacht zou besteden aan het zorgvuldig selecteren en aanbrengen van leerstof, dat ze dan eigenlijk jonge mensen die kansen zou ontnemen en hen wereldvreemd zou maken.