Ver-woord beginning with N

verklarende woordenlijst
Klik op een van bovenstaande letters om de lijst te krijgen met termen die beginnen met deze letter.
Nauwkeurigheid

 
Ze is nauwkeurig in het werk dat ze uitvoert: de letter a moet zorgvuldig geschreven worden; met het streepje tegen het ‘o’tje; de kantlijn moet exact op 5 cm van de lijn getrokken worden; het gaat om precies tien en geen elf woorden; achter de zin staat een punt, enzovoort. De nauwkeurige handelingen die ze stelt, zijn handelingen die om veel precisie vragen. Het aanleren van nauwkeurige handelingen betekent zich onderwerpen aan de grenzen die het schrift stelt. Steeds opnieuw wijst ze haar leerlingen erop en dan zuchten ze waarom ze toch zo moeilijk doet. Onlangs kwam ze de leraar houtbewerking tegen en die begreep haar meteen. Hij vertelde haar dat hij niet anders kan dan steeds aandacht te vragen om nauwkeurig te meten, te zagen, te schaven, te boren. Een plank die gezaagd moet worden op 3 centimeter, mag geen plank zijn van 3,3 centimeter. Een gat boren voor een plug van 5mm, mag geen gat worden voor een plug van 8mm. Zijn leerlingen vonden dat hij daar steeds erg ver in ging. Hij herinnerde zich zelfs een leerling die naar de directeur ging om te klagen dat de leraar hem ‘zocht’ omdat hij voor de vijfde keer opnieuw die plank moest zagen. Hij gaf toe dat het best kon zijn dat hij moeilijk deed – hij kon ook niets opmerken – maar volgens hem leidt een slecht gemeten plank tot ergernis, terwijl een goed gemeten plank een stevige kast kan voortbrengen. Het ging ‘m dus niet om die leerling, noch om de leerkracht houtbewerking … de plank en kast doen ertoe. 

Nieuwsgierigheid

 
Uiteraard wil ze gemotiveerde leerlingen, maar volgens haar is er in de klas nog iets anders van belang. Ze is er immers van overtuigd dat ook nieuwsgierigheid een essentieel onderdeel is van haar lesgeven. Zo is ze na al die jaren lesgeven nog steeds nieuwsgierig naar nieuwe ontwikkelingen in haar vakgebied. Aan de klemtonen die ze legt, kan je zien dat sommige zaken en ontwikkelingen na al die jaren lesgeven nog steeds een diepgaande indruk nalaten, en dat ze tevens op een of andere manier recht wil doen aan dat wat indruk maakt. Zo is het er haar bijvoorbeeld niet alleen om te doen alle ontwikkelingen in haar vakgebied te kennen om haar leerlingen erover te onderwijzen zoals een deskundige of expert dat zou doen: haar nieuwsgierige houding maakt dat ze nauw begaan is met haar vakgebied en met de ontwikkelingen in de wereld in het algemeen. Door haar nieuwsgierigheid voor deze ontwikkelingen en nieuwe ontdekkingen wil ze er tevens zorg voor dragen (Latijn: cura, dat zowel verwijst naar zorg als curieus). Door haar zorgende en nieuwsgierige houding hoopt ze ook dat haar leerlingen nieuwsgierig worden voor de zaken die ze de klas binnen brengt.