Ver-woord beginning with R

verklarende woordenlijst
Klik op een van bovenstaande letters om de lijst te krijgen met termen die beginnen met deze letter.
Respect

 
Het verbaast haar niets dat respect te maken heeft met kijken (Latijn: re-specire). Immers, wanneer ze respect vraagt voor iets – bijvoorbeeld voor een passage uit een boek, een tekening uit het handboek of voor elkaar – dan vraagt ze haar leerlingen eerst en vooral om te kijken en er acht op te slaan. Ze vraagt dan niet om een oordeel te vellen maar om te kijken naar de tekening of de tekst. Ze vraagt ogen die kijken voorbij de verschillende associaties en oordelen en interpretaties. Respecteren is steeds zichzelf een beetje kleiner maken en ontzag tonen voor iets dat voor ligt of op tafel ligt. Daarom vraagt ze ook om respect voor het materiaal, te beginnen met hun stoel en hun tafel, het schoolgerief en de handboeken. Niet omdat het haar boek is – of dat van de bibliotheek, of de school – maar omdat het een boek is. Respect vragen is in haar ogen aandacht vragen voor alles wat je omgeeft: eerbied tonen voor wat je gegeven wordt.