Ver-woord beginning with T

verklarende woordenlijst
Klik op een van bovenstaande letters om de lijst te krijgen met termen die beginnen met deze letter.
Toewijding

 
Hij zit op een vensterbank van de klas, naar buiten te staren. Pas binnen een halfuur rinkelt de bel en kan hij zijn leerlingen ophalen op de speelplaats. Zo heeft hij het eigenlijk altijd al gedaan: heel zijn leven komt hij een halfuurtje voor de les begint naar de klas. Meestal verbetert hij dan nog een of andere toets of spellingschrift, of overloopt hij bij zichzelf nog eens wat hem die dag te doen staat. ’s Avonds vertrekt hij na de bel meestal wel onmiddellijk terug naar huis, maar in zijn doen en laten ziet men aan hem dat hij nog steeds heel toegewijd is. De collega’s zeggen vaak dat hij zich helemaal geeft en zich volledig toelegt op zijn klas en leerlingen. Als hij iets uitlegt is hij er helemaal bij, of wanneer hij een liedje voor zingt om dan in kleine stapjes aan te leren aan zijn leerlingen, geeft hij zich helemaal. Hij gaat dan helemaal op in de uitleg, of in het lied, zelf. In die zin hebben zijn collega’s misschien wel gelijk. Meer nog, volgens hem betekent toewijding in zekere zin iets van hemzelf opgeven om zich volledig te kunnen wijden aan iets anders. Op die momenten is hij helemaal bij zichzelf en de anderen aanwezig. Het gaat in die specifieke momenten gewoon en alleen om wat er te doen valt (uitleggen, zingen, …).