Ver-woord beginning with Z

verklarende woordenlijst
Klik op een van bovenstaande letters om de lijst te krijgen met termen die beginnen met deze letter.
Zorg

Het kan op het eerste zicht misschien vreemd in de oren klinken, maar ze vindt zichzelf niet onmiddellijk het prototype van een zorgende leerkracht. Ze had het vroeger in haar opleiding ook nooit echt begrepen op al die boeken die haar deskundig uit de doeken deden hoe je voor een groep leerlingen dient te zorgen volgens de regels van de (wetenschappelijke) kunst. Volgens haar is dit niet de belangrijkste component van het leraar-zijn. In eerste instantie bekommert ze zich dan ook niet zo gek veel om zorg als het aanbieden van een bepaalde (be)handeling op basis van deskundigheid en kennis. Zelf ziet ze het liever anders: zorg is voor haar zichzelf, anderen, de zaak, het vak, en de wereld beschouwen als iets waartoe men zich verhoudt in termen van liefde. Daarom beschouwt ze zichzelf eerder als een liefhebbende leerkracht dan als een zorgende leerkracht. Eén van haar favoriete leuzen is zorg voor de ander vraagt om een zorg voor het zelf en voor de wereld. Volgens haar kan je pas voor iemand anders zorgen (voor een groep leerlingen bijvoorbeeld) op het moment dat je al zorg draagt voor jezelf: zij vindt dat ze zich zelf eerst moet inlaten met iets, interesse moet hebben voor iets of bekommerd moet zijn om iets, wil ze iemand anders hiertoe (kunnen) uitnodigen. Volgens haar is een liefhebbende leerkracht diegene die de wereld, of iets in de wereld, opvat als datgene wat om zorg vraagt. Of, nog anders gesteld: volgens haar is het precies deze zorg om de wereld, deze liefde voor de wereld, die maakt dat ze haar leerlingen kan uitnodigen om zorg te dragen voor zichzelf. Het gaat er haar dus om de wereld, of bepaalde aspecten uit die wereld, te delen en daar rond samen te komen. Volgens haar is het precies in deze concrete handelingen en uitingen dat men haar liefhebbende, of zorgende, houding kan herkennen.