Ver-woord

 

        De vorm(gev)ende kracht van het woord 

 

Om de liefde voor het vak te delen, is er ook een glossarium opgenomen. Een glossarium is een verklarende lijst van glossen, alfabetisch gerangschikt die betrekking hebben op een vak of discipline, hier de 'liefde voor het vak'.

Het glossarium als een lijst van woorden verschilt van het beroepsprofiel dat opgebouwd is uit een lijst van competities. Waar het beroepsprofiel een aantal vaardigheden, attitudes en kennis bevat die men dient te verwerven en/of zich toe te eigenen om zich te ontwikkelen tot een professionele leraar, brengt het glossarium een aantal wijzen of figuren van het meesterschap onder de aandacht. Meer bepaald, gaat het om woorden die in zekere zin vreemd zijn.

Woorden zoals toewijding, aanvaarding, nauwgezetheid, geduld willen terug bewoonbaar zijn, om zich er (opnieuw) in te vestigen opdat ze op de wereld betrekken hebben. Deze woorden zijn zo omschreven zodat ze als het ware een inspirerende kracht krijgen en de liefhebbende leraar aanwezig stellen. Woorden die een ervaring van de liefde voor het vak willen communiceren. 

Want wat inspireert, is geen kwestie van kennis. Inspirerende woorden werken in op de lezer, spreken aan, zetten aan het werk, doen handelen; kortom, ze willen 'vlees worden'. Daarin ligt precies de vorm(gev)ende kracht van woord.