Ver-woord beginning with M

verklarende woordenlijst
Klik op een van bovenstaande letters om de lijst te krijgen met termen die beginnen met deze letter.
Maat

 
Alles met mate’. Matig in het leven staan uit zich in een evenwichtige geest, een evenwichtig lichaam, maar misschien vooral nog in het maat houden in heel concrete situaties. Ze zoekt telkens naar de juiste maat in de dingen, naar de juiste maat ten opzichte van haar leerlingen en collega’s, en misschien vooral nog naar de juiste maat ten opzichte van zichzelf. Wanneer ze te veel geslapen heeft, geraakt ze niet in haar doen. Als ze te weinig slaapt, is ze vermoeid en loopt ze haarzelf voor de voeten. Gevolg: ze werkt al haar frustraties uit op haar leerlingen. De juiste maat is niet een (bepaald) criterium of een standaard die ze moet toepassen op een situatie, maar een voortdurend zoeken. Echter, door maat te houden, vindt ze de passende verhouding tot de dingen en tot elkaar.